Επισκευή μπεκ πετρελαίου

Έχοντας οδηγό την μέτρηση που προηγήθηκε ξεκινάει η διαδικασία της επισκευής. Διαθέτοντας τον επίσημο εξοπλισμό ανακατασκευής 3ου σταδίου των μεγάλων εταιριών στα συστήματα diesel, η επιτυχία της επισκευής είναι δεδομένη. Το μπεκ σαρώνεται με ειδικές πρέσες στο εσωτερικό του, μετρώντας έτσι τις εσωτερικές του διαστάσεις, οι οποίες καθορίζουν στη συνέχεια τις ρυθμιστικές ροδέλες που απαιτούνται ώστε να πετύχουμε την τέλεια ρύθμιση ποσοτήτων. Η τελική συναρμολόγηση γίνεται με ειδικά εργαλεία για την σωστή σύσφιξη σε όλα τα σημεία του μπεκ. Ολοκληρώνοντας την επισκευή, επανατοποθετούμε το μπεκ στο ειδικό δοκιμαστήριο, ελέγχοντας έτσι την επισκευή που προηγήθηκε. Τέλος εκτυπώνουμε το πρωτόκολλο μέτρησης το οποίο πιστοποιεί την σωστή λειτουργία του μπεκ, εκδίδοντας και νέο κωδικό ΙΜΑ (κωδικός μεταξύ εγκεφάλου και μπεκ). Για την επισκευή χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά και παρέχεται εγγύηση.

Επισκευή μπεκ πετρελαίου

espa-el