Τεχνική Εκπαίδευση

Στις εγκαταστάσεις μας διοργανώνονται σεμινάρια με σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση των συνεργατών μας για συστήματα DIESEL όχι μόνο στην θεωρία αλλά και στην πράξη.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

    Τεχνική Εκπαίδευση

    espa-el