Έλεγχος αντλιών και μπεκ πετρελαίου

Ο έλεγχος αντλιών και μπεκ αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:

Ο καθαρισμός απαιτείται για την σωστή μέτρηση του ελέγχου.
Αρχικά γίνεται μια εξωτερική πρόπλυση του εξαρτήματος που θα ελέγξουμε. Έπειτα αποσυναρμολογούμε το εξάρτημα και το χωρίζουμε στα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματά του.
Στην συνέχεια τα τοποθετούμε ξεχωριστά σε ειδικές μπανιέρες υπερήχων, όπου εδώ θα γίνει ο τέλειος καθαρισμός. Τριάντα λεπτά αργότερα, τα καθαρά πλέον εξαρτήματα είναι έτοιμα για συναρμολόγηση όπου με την βοήθεια ψηφιακών ροπόκλειδων επιταχύνονται όλες οι ροπές σύσφιξης στις προδιαγραφόμενες τιμές των κατασκευαστών, κάτι που καθορίζει τη σωστή λειτουργία άρα και την σωστή μέτρηση του ελέγχου που θα ακολουθήσει.

Previous slide
Next slide

Ο καθαρισμός απαιτείται για την σωστή μέτρηση του ελέγχου.
Αρχικά γίνεται μια εξωτερική πρόπλυση του εξαρτήματος που θα ελέγξουμε. Έπειτα αποσυναρμολογούμε το εξάρτημα και το χωρίζουμε στα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματά του.
Στην συνέχεια τα τοποθετούμε ξεχωριστά σε ειδικές μπανιέρες υπερήχων, όπου εδώ θα γίνει ο τέλειος καθαρισμός. Τριάντα λεπτά αργότερα, τα καθαρά πλέον εξαρτήματα είναι έτοιμα για συναρμολόγηση όπου με την βοήθεια ψηφιακών ροπόκλειδων επιταχύνονται όλες οι ροπές σύσφιξης στις προδιαγραφόμενες τιμές των κατασκευαστών, κάτι που καθορίζει τη σωστή λειτουργία άρα και την σωστή μέτρηση του ελέγχου που θα ακολουθήσει.

Previous slide
Next slide

Έλεγχος αντλιών και μπεκ πετρελαίου

espa-el