Επισκευή αντλίας πετρελαίου

Ύστερα από τον καθαρισμό και την δοκιμή της αντλίας, γνωρίζουμε τι χρειάζεται για την επισκευή της. Από μία στεγανοποίηση μέχρι την πλήρη ανακατασκευή της, τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Σύσφιξη με ειδικά ροπόκλειδα, οπτικός έλεγχος διαρροών και τέλος η επανατοποθέτησή της στο ειδικό δοκιμαστήριο το οποίο πιστοποιεί την καλή της λειτουργία εκτυπώνοντας και το πρωτόκολλο μέτρησης των βημάτων ελέγχου. Για την επισκευή χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά και παρέχεται εγγύηση.

Επισκευή αντλίας πετρελαίου

espa-el